Wel Thuis 06 links

Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Wel Thuis behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
Wel Thuis is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wel Thuis streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Wel Thuis niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wel aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Deze zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Wel Thuis uiterste zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, is Wel Thuis niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens
Wel Thuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel geeft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Bij uw bezoek aan onze internetsite kunnen uw gegevens op verschillende manieren worden geregistreerd, zoals wanneer u het contact- of aanmeldformulier invult. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie of voor het maken van een afspraak. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.