Wel Thuis 16 links

Stappenplan

Het levensloopbestendig maken van woningen is niet alleen maar een kwestie van nieuwe technieken en innovaties. Integendeel zelfs. Vele technieken en inzichten zijn bewezeneffectief en daarmee eenvoudig inzetbaar. Vooral ook als er goed geluisterd wordt naar de bewoners. Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden? Hoe kan veiligheid en comfort en optimaal woongenot worden gecombineerd? Met de juiste input biedt het digitale stappenplan de oplossingen.

Het inventariseren van bestaande kennis en brede toegankelijkheid van die kennis waren belangrijke doelstellingen binnen het project Wel Thuis. Welke bewezen technieken zijn voorhanden? TNO heeft alle technieken geïnventariseerd op basis van potentiële medische en leeftijdsgerelateerde vragen van bewoners. Bij de inventarisatie is aandacht besteed aan de inhoudelijke, organisatorische, bouwkundige en financiële aspecten van levensloopgeschikt wonen. Het resultaat is een digitaal stappenplan dat bijvoorbeeld tijdens een renovatie of verbouwing gebruikt kan worden.

Basis voor gesprek

Het digitale stappenplan biedt opdrachtgevers en bouwpartijen handvatten voor het installatietechnisch ontwerp van aangepaste woningen in de bestaande bouw. Het stappenplan levert geen kant en klaar of volledig ontwerp, maar geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt moeten worden om tot het ontwerp te komen. Het is daarmee de perfecte basis voor het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Levend instrument

Voortdurend wordt gekeken hoe het digitale stappenplan kan aansluiten bij de dagelijkse realiteit. Aanpassingen worden derhalve regelmatig doorgevoerd. Heeft u aanvullingen, meld het ons dan! Stuur een mail.

Klik hier om direct naar het stappenplan te gaan.