Wel Thuis 07 links

Woningcorporaties

Kijken naar de aanpassing van het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers is nodig vanwege factoren als economische recessie en vergrijzing. Terwijl de gemeentelijke portemonnee steeds lichter wordt, worden de maatschappelijke vraagstukken steeds zwaarder. Renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen is dus noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de huisvestingsvraag van de komende eeuwen. De levensduur van woningen moet drastisch worden verlengd.

Door de veranderende bevolkingssamenstelling hebben woningcorporaties een bijzondere taak. Er is sprake van een renovatie-evolutie, dat wil zeggen het aanpassen van de bestaande gebouwenvoorraad. Daarbij gaat het om het feitelijk gebruik en de verduurzaming van de gebouwen. De aandacht gaat hierbij uit naar individueel comfort in een veilige omgeving. De woningcorporaties hebben hier een toonaangevende rol!

Divers

Niet alleen ouderen hebben speciale woonwensen. Ook jonggehandicapten, mensen met psychische beperkingen of mensen in een rolstoel hebben een eigen behoefte. Een aangepast toilet, een traplift, een in hoogte verstelbare keuken; het is per bewoner verschillend. Hier komt het stappenplan van pas. Woningcorporaties kunnen door middel van het stappenplan zien welke aanpassingen nodig zijn om een woning geschikt te maken voor groepen mensen met speciale behoeften. Door op die behoefte in te spelen, komt het gemeenschappelijke doel dichterbij: mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Gebruik

Het stappenplan kan zorgdragen voor een op-maat-renovatie waarbij rekening kan worden gehouden met de huidige en toekomstige wensen van de bewoner. Indien er sprake is van een grootrenovatie van een woningcomplex kan op basis van het te verwachten bewonersprofiel voor de komende jaren het stappenplan concrete handreikingen bieden voor de renovatie.

Klik hier voor het stappenplan.