Wel Thuis 11 links

Zorginstellingen

Mensen willen langer thuis wonen. Gewoon omdat iedereen het liefste zo lang mogelijk in zijn of haar eigen omgeving wil leven met de mensen die hem of haar dierbaar zijn. Maar ook maatschappelijke factoren spelen een rol. Er wordt een groot tekort aan handen aan het bed verwacht de komende jaren. En economische gezien rijzen de kosten voor de zorg de pan uit. Er ligt voor de zorginstellingen derhalve een nieuwe taak. Meedenken hoe zorg en wonen optimaal gecombineerd kunnen worden, waardoor opname uitgesteld kan worden of zelfs geheel niet nodig is.

Een goed voorbeeld is dat zorgorganisaties in overleg met woningcorporaties kunnen bewerkstelligen dat woningverbeteringen ook worden afgestemd op de eisen van thuisverzorgenden. De meeste thuiszorg wordt verleend in eengezinswoningen. Onderzoek op basisi van gesprekken met medewerkers in de thuiszorg heeft uitgewezen dat zorg goed kan worden verleend in een slaapkamer met een maat van 2,9 m x 4,1 m en een badkamer met de afmetingen 1,8 m x 2,0 m. Maar ook heel praktisch: Hoe kan de deur op afstand geopend worden als de bewoner slecht ter been is? Hoe is de noodoproep georganiseerd? Biedt de badkamer voldoende ruimte om bewoners te ondersteunen bij het douchen? Het zijn praktische vragen die met concrete antwoorden optimaal en langdurig comfort bieden en zorgverleners in staat stellen goede hulp te bieden.

Gebruik

Soms hebben mensen extra hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen. Die hulp kan natuurlijk worden afgenomen in een zorginstelling, maar ook thuis. Dan moeten wel de randvoorwaarden goed zijn. Door zorgveld, bewoner en installatiebranche bij elkaar te brengen, kunnen stappen voorwaarts worden gezet. Het digitale stappenplan is hierbij een handig instrument. Het biedt een duidelijke basis voor het gesprek tussen alle betrokkenen, maar bovenal een concrete checklist.

Klik hier voor het stappenplan.